Kezdőlap » Bemutatkozás

 

ICEG Európai Központ

Az ICEG Európai Központ független kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet Európában zajló gazdasági folyamatok elemzése. Az ICEG Európai Központ tevékenysége a következő négy meghatározó területre irányul: kutatás, elemzések és előrejelzések készítése, tanácsadás, illetve szemináriumok és konferenciák szervezése.

Kutatás

Az ICEG Európai Központ kutatási tevékenysége jelenleg öt jelentősebb témára terjed ki. Az első az európai gazdasági folyamatok elemzése, különös tekintettel az újonnan csatlakozott államok, valamint a délkelet-európai gazdaságok makrogazdasági folyamataira. Kutatásaink másik kiemelt fókusza a gazdasági növekedés, a versenyképesség és termelékenység és ehhez kapcsolódóan a növekedési tényezők elemzése. A harmadik fontos kutatási terület a közösségi gazdaságtan, ezen belül az adórendszer, illetve az államháztartás főbb alrendszereinek (egészségügy, közigazgatás, oktatás) elemzése. A kutatások negyedik kiemelt területe a regionális folyamatok elemzése, a regionális és ehhez kapcsolódó fejlesztési politikák vizsgálata. Végezetül az ICEG Európai Központ kutatásai az információs társadalom és gazdaság elemzésére irányulnak, kiemelten kezelve az összeurópai folyamatok mellett a közép- és délkelet-európai államokat.

Elemzések és előrejelzések

Az ICEG Európai Központ rendszeresen készít elemzéseket és előrejelzéseket Közép- és Kelet-Európáról. Ennek keretében negyedévente publikálunk makrogazdasági elemzést és előrejelzést a magyar gazdaságról, az Európai Unió új tagállamairól és a délkelet-európai gazdaságokról. Emellett részletes elemzéseket készítünk a főbb makrogazdasági témákban, illetve rendszeresen publikálunk jelentéseket a közép- és délkelet-európai gazdaságok aktuális folyamatairól. Végezetül, központunk ágazati elemzéseket és előrejelzéseket, illetve regionális elemzéseket is készít.

Tanácsadás

A Központ tevékenységének harmadik területe a kormányzati, illetve a magánszektor számára nyújtott közgazdasági tanácsadás. A kormányzati szektor számára ez stratégiák, makrogazdasági és regionális tanulmányok készítését, illetve az aktuális gazdaságpolitikai problémák elemzését jelenti. A magánszektor számára regionális és ágazati tanulmányokat, illetve ehhez kapcsolódó egyedi elemzéseket kínálunk.

Konferenciák

Az ICEG Európai Központ rendszeresen szervez konferenciákat aktuális gazdasági kérdésekről. A rendezvények között szerepelnek szűkebb körű tudományos, illetve tágabb körű átfogó témákat felölelő konferenciák, valamint az állami és a magánszektorokban működő szakértők részvételével tartott szemináriumok.

Kutatási hálózatok

Az ICEG Európai Központ számos nemzetközi kutatási hálózat tagja, illetve koordinátorként két hálózat IESP (Information Economy and Society Partnership) - Információs Gazdaság és Társadalom Partnerség és a SEEN (South-Eastern Europe Research Network) - Délkelet-Európa Kutatások Hálózat szervezője. A kutatóközpont emellett koordinálja a gazdasági növekedéssel foglalkozó ICEG (International Center for Economic Growth) - ICEG globális kutatási hálózat működését is.

ICEG Európai Központ részletes bemutatása

ICEG Európai Központ Éves jelentés 2007 (angol)