Kezdőlap » Hálózatok » Finess

 

7. keretprogram által finanszírozott kutatás megkezdődött

2008. február 22.-én a DIW Berlin által szervezett indító megbeszéléssel útjának indult a
FINANCIAL SYSTEMS, EFFICIENCY AND STIMULATION OF SUSTAINABLE GROWTH (FINESS)

kutatási projekt. A projektet az Európai Bizottság 7. kutatási keretprogramja (FP7) finanszírozza (Activity 8.1 "Growth, Employment and Competitiveness in a Knowledge Society - The European Case".)

A konzorcium nyolc európai intézet 25 kutatóját tömöríti:

A FINESS fő célja az Európában zajló pénzügyi integrációs folyamat megértése, a gazdasági növekedésre, foglalkoztatásra és versenyképességre gyakorolt hatásának felmérése, a lehetséges fejlődési pályák felrajzolása és gazdaságpolitikai következtetések levonása. A projekt több területen fog áttörést elérni. Makroökonómiai szinten a pénzügyi rendszerek transzmissziós csatornáit elemzi egyedi ökonometriai eszközökkel, figyelembe véve a pénzügyi, termék- és munkapiacok közötti dinamikus kölcsönhatásokat. A pénzügyi integrációt mérő indikátorok kerülnek kidolgozásra, és időbeli pályájuk elemzésre kerül. Heterogén gazdasági szereplők feltételezésével kerül mikroökonómiai szintről vizsgálat alá a pénzügyi intézmények működése. Az empirikus elemzéseket során kifinomult ökonometriai technikák kerülnek alkalmazásra.

A FINESS által alkalmazott komparatív megközelítés különösen hasznos a pénzügyi rendszerek architektúrájának, katalizátorainak és szűk keresztmetszeteinek elemzésében. Egyedi adatbázisokon keresztül kerül vizsgálat alá a bankok, a kockázati tőke, a private equity szerepe a vállalati hatékonyságban és az újonnan születő vállalatok fejlődésében. Továbbá modellezésre kerül a pénzügyi integráció háztartási portfoliódöntéseire gyakorolt hatása. Más témák az új EU-tagok felzárkózásával kapcsolatosak. A kutatás elemzi a nemi különbségek szerepét a pénzügyi rendszer növekedésre és hatékonyságra gyakorolt hatásában. A FINESS céljai elérésével elmélyíti tudásunkat a pénzügyi rendszerek és a fenntartható gazdasági növekedés kapcsolatáról egy változó gazdasági környezetben.

A projekt Tanácsadó Testületének (Advisory Committee) tagjai: Prof. Alfred Steinherr (elnök, DIW Berlin), Prof. Giovanni Urga (Cass Business School), Prof. Wendy Carlin (University College London), Prof. Doris Neuberger (University of Rostock), Prof. Eric Girardin (Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II) és Anindya Banerjee (Birmingham University). Az Európai Bizottságtól a DG RTD, DG ECFIN, DG MARKT és DG ENTERPRISE megfigyelői segítenek fenntartani a folyamatos párbeszédet a kutatói csapat és az európai politikaalkotók között a gazdaságpolitikailag releváns eredményekről és következtetésekről.

Prof. Christian Dreger (DIW Berlin) a projekt tudományos vezetője és Dr. Tatjana Ribakoff (DIW Berlin) a vezető koordinátor.

A FINESS projekttel kapcsolatos további információkat a résztvevő intézetek honlapjain, valamint a projekt honlapján találhat: http://www.finess-web.eu