News of the Month

A News of the Month című angol nyelvű, havi megjelenésű saját publikáció kutatóintézetünk 2001 óta élő, 3 - 4 rövid elemzést tartalmazó kiadványa, amely a releváns mikro - és makrogazdasági problémákat veszi górcső alá, a Független Államok Közösségének országai - FÁK (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán) és nyolc Európai Uniós tagország - EU-8 (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) vonatkozásában.

News of the Month, 2008. Július - Augusztus
Tartalom: Szolgáltatás kereskedelem és adatproblémák a visegrádi országokban -- Háború utáni gazdasági kilátások Grúziában -- Gyors, de sérülékeny gazdasági növekedés Azerbajdzsánban

News of the Month, 2008. Június
Tartalom: Monetáris válaszok a globális kihívásokra a Visegrádi országokban -- A WTO tagsággal járó kihívások Ukrajnában -- Kétszámjegyű infláció lehet idén Grúziában

News of the Month, 2008. Május
Tartalom: Monetáris szigorítás kedvezőtlen környezetben Magyarországon -- Szárnyaló infláció Ukrajnában -- A magyar áruexport átrendeződése Magyarországon -- Nemzeti valuta felértékelés Szlovákiában

News of the Month, 2008. Április
Tartalom: A globális lassulás hatása az újonnan csatlakozott EU országok exportjára -- Gazdasági szereplők együttműködése és vállalati versenyképesség az EU-8 országokban -- Szlovák ezüstérem az euro övezetbe való belépésért folytatott versenyben -- Inflációhoz köthető problémák Szlovéniában

News of the Month, 2008. Március
Tartalom: Üzleti szolgáltatások kiszervezése - az új EU tagországok felemelkedése? -- Kedvező külső egyensúlyi teljesítmény Magyarországon -- Növekedési paradoxon Örményországban -- Energia vonatkozású általános válság Tadzsikisztánban

News of the Month, 2008. Február
Tartalom: Kelet-nyugati munkaerőáramlás az EU-ban és hatásuk az EU-8 országokra -- Eltörölt árfolyamsávok Magyarországon -- Erős nemzeti valuta és következményei Csehországban -- Növekedési kilátások és kihívások Üzbegisztánban

News of the Month, 2008. Január
Tartalom: Csúszik az euro bevezetése Csehországban -- Szlovákia a legjobb úton az euro 2009-es bevezetése felé -- Korrupció és annak gazdasági következményei a FÁK országokban

News of the Month, 2007. December
Tartalom: Transnistria - az el nem ismert ország Moldáviában -- A megbomlott külső egyensúly fenntarthatósága a balti államokban -- Monetáris kihívások a 2007-es év végén Oroszországban -- Növekvő külső egyensúlytalanságok Ukrajnában

News of the Month, 2007. November
Tartalom: A high-tech export szerepe a Visegrádi Négyeknél -- Növekvő inflációs nyomás Szlovéniában -- Változó villamosenergia-piaci tényezők Szlovákiában

News of the Month, 2007. Október
Tartalom: Egykulcsos adórendszerek Közép- és Kelet-Európában -- Gyorsuló infláció Ukrajnában -- Csökkenő gazdasági nyitottság és növekvő külkereskedelmi egyoldalúság Oroszországban

News of the Month, 2007. Szeptember
Tartalom: A turizmus szerepe a balti országokban - több turista, gyorsabb növekedés? -- A cseh adóreform a befektetésekért folytatott regionális verseny fényében -- Tízéves inflációs record Lettországban -- Stabil FDI beáramlás Ukrajnában a politikai zűrzavar ellenére

News of the Month, 2007. Augusztus
Tartalom: Az újonnan csatlakozott országok pozíciója az információs társadalom felé vezető úton -- Változó adózási szabályok Csehországban, Ororszországban és Grúziában -- A record növekedés évei Azerbajdzsánban -- A gazdasági szerkezet átalakulásának kihívásai Türkmenisztánban

News of the Month, 2007. Július
Tartalom: Jelentős gazdasági teljesítmény és regionális különbségek Szlovákiában -- Üzbegisztán és sajátos növekedési útja -- Ukrajna tolódó WTO tagsága -- Monetáris folyamatok alakulása Azerbajdzsánban

News of the Month, 2007. Június
Tartalom: Lengyelország az EU-ban: történelmi sérelmek, új gazdasági konfliktusok -- Irányt váltó kamatpálya Magyarországon -- A V4 országok legkevésbé fejlett régióinak versenyképessége -- Továbbra is kétjegyű infláció Ukrajnában

News of the Month, 2007. Május
Tartalom: Fiskális kiigazítási kényszer a Visegrádi Négyeknél -- Pozitív munkaerő piaci fejlemények Lengyelországban -- Moldova: nagy lehetőségek, gyenge teljesítmény

News of the Month, 2007. Április
Tartalom: Munkapiaci feszültségek a balti államokban -- Az felújított konvergencia-pálya Csehországban -- Kazahsztán - ipari- vagy agrártársadalom

News of the Month, 2007. Március
Tartalom: Az Európai Unió keleti tagállamainak inflációs folyamatai -- Az árfolyamok alakulása a nyolc újonnan csatlakozott Európai Uniós tagországban -- Meglepetésszerű FDI beáramlás Lengyelországban -- Magára találó növekedés Ukrajnában

News of the Month, 2007. Február
Tartalom: Regionális összevetésben jelentős magyar működő-tőke kihelyezés -- Az egészségügy több-biztosítós finanszírozási rendszerének helyzete Szlovákiában -- Kedvező munkaerő-piaci folyamatok Csehországban -- Fehéroroszország külkereskedelmi és gazdasági függősége

News of the Month, 2007. Január
Tartalom: Gyorsuló GDP növekedés Lengyelországban -- Az inflációs célkövetés rendszerének első öt éve Magyarországon -- Tádzsikisztán: gazdasági és fiskális teljesítmény

News of the Month, 2006. December
Tartalom: Szlovák tátrai tigris - közel kétszámjegyű növekedés a harmadik negyedévben -- A monetáris folyamatok alakulása Csehországban, 2006-ban -- Fosszilis energiahordozók a Kaukázusban - független szénhidrogén országok

News of the Month, 2006. November
Tartalom: Csökkenő különbségek és változó pozíciók a nyolc újonnan csatlakozott közép-európai országban -- Gyorsan növekvő külföldi közvetlen tőkebefektetések Oroszországban -- Ígéretes szlovén munkaerő-piaci fejlemények

News of the Month, 2006. Október
Tartalom: A fehérorosz költségvetési politika legújabb fejleményei -- Turizmus: az örmény gazdaság növekvő jelentőségű ágazata -- Szlovén adóreform elképzelések -- Olaj- és gázfüggőség a Közép-Ázsiai országokban

News of the Month, 2006. Szeptember
Tartalom: Turizmus - a szlovén gazdaság gyöngyszeme -- Transzfer árak szabályozása Magyarországon -- Magára találó ukrán gazdasági növekedés -- A holland betegség gyanúja Oroszországban

News of the Month, 2006. Augusztus
Tartalom: Konvergencia vagy divergencia program: az elvesztegetett évtized kezdete Magyarországon? -- Kétségek Szlovákia gyors euró bevezetése kapcsán -- Földrajzi tényezőkkel indokolható növekvő regionális egyenlőtlenségek és szociális szegregáció Magyarországon -- Stagnáló mezőgazdasági kibocsátás és folytatódó agrárreformok Ukrajnában

News of the Month, 2006. Július
Tartalom: e-Tanulás és az élethosszig tartó tanulás a Visegrádi Négyeknél -- Elértéktelenedő forint és romló inflációs kilátások Magyarországon -- Erősödő gazdasági növekedés Lettországban -- Örményország és az inflációs célkitűzéses rendszer

News of the Month, 2006. Június
Tartalom: Az államadósság alakulása a balti államokban: szerencsés rendszerváltás vagy prudens fiskális politika? -- Az euró bevezetése Szlovéniában -- Állandó és viszonylag magas működő-tőke beáramlás Örményországban -- Lassuló, de még mindig jelentős reál GDP növekedés Kazahsztánban

News of the Month, 2006. Május
Tartalom: Információs társadalom a Visegrádi Négyeknél -- Jövedelem újraelosztás Magyarországon - Az államháztartási kiadások és bevételek elemzése -- Változó észt adórendszer

News of the Month, 2006. Április
Tartalom: Forradalmi intézkedéseket igényel a magyar államháztartás -- Jó kilátások a lengyel építőiparban -- A Visegrádiak demográfiai helyzete és trendjei -- Új energia stratégia Ukrajnában?

News of the Month, 2006. Március
Tartalom: Ingadozó működő - tőke beáramlás Szlovákiában -- Erősödő kereskedelmi és energia kapcsolatok Oroszország és Kína között -- Orosz - ukrán kereskedelem: göröngyös út a Közös Gazdasági Térség kialakítása felé -- Az ukrán FDI megduplázódott 2005-ben

News of the Month, 2006. Február
Tartalom: Stagnáló működő-tőke beáramlás Fehéroroszországban -- Oroszország és Ukrajna: A lappangó demográfiai krízis okai és lehetséges hatása -- Közép-ázsiai országok együttműködési megállapodásai -- A szlovák munkanélküliségi mutató második az Európai Unióban

News of the Month, 2006. Január
Tartalom: Gyümölcsöznek Szlovákia 2004-es reformjai - A hatályos cseh konvergencia program - Oroszország 2006 végéig szeretne a WTO tagjává válni - Az ukrán-orosz gázár vita ideiglenesen lezárult

News of the Month, 2005. December
Tartalom: Lendületes gazdasági növekedés a balti tigriseknél - Szlovákia az ERM II árfolyam-mechanizmusban - Állandó kimagasló FDI beáramlás Kazahsztánba

News of the Month, 2005. November
Tartalom: Jelentős FDI beáramlás Magyarországon -- Lengyel munkaerő piaci kitekintés: csökkenő munkanélküliség és lassú bérnövekedés -- 5.5%-ra lassult az orosz GDP növekedés -- Lassuló, de még mindig magas infláció Ukrajnában

News of the Month, 2005. Október
Tartalom: Árstabilitás Csehországban -- Magyarország: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások dilemmája -- Az olajtermelés és az orosz gazdaság -- Romló gazdasági teljesítmény Ukrajnában

News of the Month, 2004. December
Tartalom: Makrogazdasági folyamatok Lengyelországban -- A változatlan kamatszintek optimizmust tükröznek Csehországban -- Korona-erősödés Szloákiában -- Kazahsztán: Gazdasági trendek -- szektorális helyzetkép

News of the Month, 2004. November
Tartalom: Erős Szlovák Korona-felértékelődés, csökken-e a monetáris szogor? -- Forint-felértékelődés: okok és fenntarthatóság -- Monetáris és fiskális fejlemények és rövid távú következményük Oroszországban

News of the Month, 2004. Október
Tartalom: Politikai és makrogazdasági trendek Lengyelországban -- Ukrajna: Makrogazdasági trendek az elnökválasztás árnyékában -- A kazah olaj- és gázkitermelés alakulása

News of the Month, 2004. Szeptember
Tartalom: Szignifikáns költségvetési túllövés, újabb komoly hitelesség-vesztés -- Szlovénia csatlakozott az ERM II-höz -- A pénzügyi szektor privatizációja Lengyelországban -- Gyorsuló GDP-növekedés és monetáris megszorítások Csehországban

News of the Month, 2004. Nyár
Tartalom: A Lengyel Nemzeti Bank meglepte a piacot és változatlanul hagyta az alapkamatot -- Erősödő szlovák korona, harc a piac és a Jegybank között -- Megegyezés az Alkotmányos Szerződésről -- Elfogladták az új tagállamok konvergenciaprogramját

News of the Month 2004. Május
Tartalom: Kiugróan magas GDP-növekedés az első negyedévben Romániában -- Inflációs előrejelzés és monetáris politika Magyarországon -- Folytatódó gazdasági élénkülés és növekvő infláció Lengyelországban -- Hatóságilag generált infláció Szlovákiában

News of the Month 2004. Április
Tartalom: Horvátország: Egy lépéssel közelebb az EU-csatlakozáshoz -- Magyarország: 100 bázispontos kamatvágás három lépésben -- Adó-versenyképesség és EU-csatlakozás

News of the Month 2004. Március
Tartalom: Erősödő gazdaság és növekvő inflációs várakozások Lengyelországban -- Romló külkereskedelmi mérleg és növekvő folyó fizetési mérleg-hiány Romániában -- Közép-kelet-európai kísérletek az államháztartási hiány lefaragására

News of the Month 2004. Február
Tartalom: Magyarország: váratlan, 25 bázispontos alapkamat-vágás: a folytatás bizonytalan -- Szárnyaló folyó fizetési mérleg-hiány Észtországban -- Választások Horvátországban -- Két héten belül jegybanki intervenció a sáv mindkét oldalán

News of the Month 2004. Január
Tartalom: Lengyelország a felzárkózás útján -- Új magyar Pénzügyminiszter - új fiskális stratégia? -- Ukrajna: külkereskedelmi trendek 2003-ban

News of the Month 2003. December
Tartalom: 300 bázispontos jegybanki alapkamat - emelés Magyarországon -- Litvánia: folytatódó defláció - Kazahsztán: kézben tartott infláció -- Szlovákia: mérsékelt eredmények a fizetési mérlegben -- Magyarország: növekvő folyó fizetési mérleg-hiány

News of the Month 2003. November
Tartalom: Magyarország: új inflációs célkitűzés -- Lengyelország: folytatódó bizonytalanság -- Lettország: növekvő de még mindig mérsékelt infláció -- Ukrajna: felfelé módosított GDP-növekedési kilátások -- Románia: működik-e a piacgazdaság?

News of the Month 2003. Augusztus-Szeptember
Tartalom: A lengyel gazdaság legújabb fejleményei -- Fizetési problémák Horvátországban -- A szlovák infláció helyzete - Javuló fiskális politika Szlovákiában -- A kazah gazdasági reform folyamata -- Gyors dezinfláció Észtországban

News of the Month 2003. Július
Tartalom: A munkanélküliség jelenlegi állása a Szlovák Köztársaságban -- A költségvetés alakulása és a jövő évi költségvetést övező bizonytalanságok Magyarországon -- Egyenletes gazdasági növekedés Horvátországban -- A forintárfolyam középparitás körüli ingadozási sávjának eltolása Magyarországon

News of the Month 2003. Június
Tartalom: Gazdasági kilátások Észtországban -- Új referenciavaluta Romániában -- Infláció Szlovákiában -- Kazahsztán - a lehetőségek országa -- Cseh Köztársaság - kézben tartott infláció? -- Ukrán GDP emelkedés

News of the Month 2003. Április
Tartalom: Gazdasági kilátások Észtországban -- Új referenciavaluta Romániában -- Infláció Szlovákiában -- Kazahsztán - a lehetőségek országa -- Cseh Köztársaság - kézben tartott infláció? -- Ukrán GDP emelkedés!

News of the Month 2003. Március
Tartalom: Cseh munkanélküliség -- Magyar inflációs célkitűzések -- Orosz külkereskedelem -- Bolgár makrogazdasági helyzet -- Ukrán növekedés

News of the Month 2003. Február
Tartalom: Árfolyamváltozások Szlovákiában, Lengyelországban, Horvátországban és Ukrajnában

News of the Month 2003. Január
Tartalom: Rövid elemzés és inflációs kilátások Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Szlovéniában és Ukrajnában

News of the Month 2002. Október
Tartalom: Növekedési kilátások a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában -- A kibocsátás alakulása Romaniában és Észtországban

News of the Month 2002. Július
Tartalom: Infláció Szlovákiában -- Lassuló növekedés Csehországban -- Egyensúlytalanságok a kereskedelmi és folyó fizetési mérlegben Kelet-Európában -- Fiskális problémák Magyarországon -- Gyengélkedő szlovák korona

News of the Month 2002. Április

Tartalom: Fiskális feszültségek Kelet-Európában -- A monetáris politika Lengyelországban -- Folyó fizetési mérleg problémák Lettországban ás Szlovákiában -- Szabadkereskedelmi övezetek Magyarországon

News of the Month 2002. Március
Tartalom: Infláció a Cseh Köztársaságban -- Kereskedelmi mérleg Észtországban -- A lengyel munkanélküliség -- Infláció Romániában -- Gazdasági növekedés Magyaroszágon

News of the Month
2002. Február
Tartalom: Infláció Magyarországon -- Cseh monetáris politika -- Bankreform Szerbiában

News of the Month 2001. December

Tartalom: Gazdasági növekedés Kelet-Európában-- Infláció Oroszországban -- A forint felértékelődése -- Lassuló legyel gazdaság

További információkért kérjük keresse Borkó Tamást a 248-1160/108-as telefonszámon vagy e-mailben a tborko@icegec.hu címen.

Kezdőlap » Publikációk » News of the Month