Kezdőlap »Publikációk »ICEG EC Opinion

 

ICEG EC Opinion

 

ICEG EC Opinion X.
Magdolna Sass: The use of local supplies by MNC affiliates - what are the determining factors?
A külföldi tulajdonhányaddal rendelkező vállalatok meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaságban. Ez a rövid elemzés azonosítja a helyi beszállítói kapcsolatok szempontjából meghatározó tényezőket, amelyeken keresztül ezek a vállalatok hozzájárulhatnak a fogadó ország termelékenységének növekedéséhez.

ICEG EC Opinion IX.
Magdolna Sass: Relocation to the NMS countries - the case of Hungary

A tanulmány az ipari termelés Magyarországra történő áthelyezésének potenciálját és lehetséges területeit vizsgálja.

ICEG EC Opinion VIII.
Péter Bilek- Veronika Czakó: Foreign Direct Investments and Business Climate in the Southeast European (SEE) in comparison width the 8 New Member States (NMS8)

A tanulmány a délkelet-európai régió országainak üzleti környezetét és a külföldi befektetéseket meghatározó tényezők alakulásával foglalkozik.

ICEG EC Opinion VII.
Gábor Pellényi : Wages and competitiveness in the Central European New Member States

A tanulmány az új EU-tagállamok bérszintjének és bérköltség alapú versenyképességének alakulását vizsgálja, és elemzi az ezekre ható tényezőket.

ICEG EC Opinion VI.
Veronika Czakó: The Prospects and Problems of Central Asian Integration

A tanulmány a Közép-Ázsiai FÁK országok (Kazahsztán. Kirgiz Köztársaság, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán) közötti kapcsolatokra koncentrál, felsorolja az együttműködésük mellett szóló érveket és az ezt akadályozó tényezőket.

ICEG EC Opinion V.
László Bokor - Gábor Pellényi: Foreign Currency Denominated Borrowing in Central Europe: Trends, Factors and Consequences

A tanulmány a külföldi valutában deniominált kölcsönfelvétel tapasztalatait vizsgálja Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában. Bár a négy Visegrádi országban a gazdasági fundamentumok hasonólak, a valutaalapú hitelezésben tapasztalt szignifikáns különbségeknek eltérőek a hosszú távú hatásai.

ICEG EC Opinion IV.
Pellényi Gábor: Electricity Import Opportunities for Hungary

A tanulmány célja a lehetséges importforrások vizsgálata a szomszédos országokban, és ennek kapcsán a következő kérdések megválaszolása: támaszkodthat-e Magyarország még inkább az energiaimportra, az évtized végéig mely országokból, milyen mennyiségben és költségek mellett importálható villamos energia Magyarországra, illetve miként járulhat hozzá a villamosenergia-import a hazai árampiac liberalizációjának sikeréhez.

ICEG EC Opinon III.
Bilek Péter: The Ten Members and the Single European Market

A bővítés előtti utolsó „országjelentésekben” az Európai Unió felmérte, hogy hogyan állnak a csatlakozás előtt közel fél évvel az új tagok, mennyiben sikerült teljesíteni az előttük álló feladatokat, illetve hol maradtak hiányosságok. A vélemény az egységes belső piachoz kapcsolódó hiányosságokat kívánja megvizsgálni, és az ebből adódó következtetéseket ismerteti.

A 2003-as országjelentések eltértek a korábbiaktól, hiszen a most csatlakozó tagok számára ez volt az utolsó ilyen jelentés. A korábbi típusú országjelentés csak Bulgária és Románia esetében maradt meg, mely két ország még nem zárta le a tárgyalási folyamatot. A két ország értékelése között markáns különbségek vannak, ezeket érdemesnek tartottuk összefoglalni.

A 2004-es bővítéssel nem fejeződik be az európai integrációs folyamat, és a tervezet szerint a következő bővítési körben megvalósulhat Bulgária és Románia integrációja. Azonban e két ország mellett Horvátország is mindent elkövet, hogy az EU tagja lehessen. Már benyújtotta csatlakozási kérelmét és nem elképzelhetetlen, hogy a fenti két országgal közösen lesz az EU tagja. Az elemzésben mindez részletesen kifejtésre kerül